Bestuur

Het bestuur van LETS Tiel bestaat momenteel uit vier personen. De bestuursleden zijn:
Marion
Marion Kemperman
Voorzitter en deelnemers-
begeleider
Toos Groen
Secretaris en redacteur
van de Flippengids
Mia van Ettinger
Penningmeester
Eddy Hesselink
Werving, promotie en
handelsbevordering