Hoe werkt het systeem?

Je spreekt met elkaar af hoeveel flippen de dienst of de goederen waard zijn. Een flip kun je zien als ongeveer gelijk aan een euro, maar eigenlijk moet je hem meer beschouwen als een blijk van waardering, een bedankje voor hulp. Tot een bepaalde limiet mag je rood staan. Rente kent LETS niet.

Er wordt online afgerekend via www.letstiel.nl. Om deel te nemen aan LETS heb je een e-mailadres nodig. Als je niet beschikt over een eigen e-mailaccount, kun je er een aanmaken in de bibliotheek of hulp inroepen van een andere LETS-deelnemer.

Om het ruilen gemakkelijker te maken, kunnen deelnemers gratis adverteren op de website. Bovendien wordt twee keer per jaar een Flippengids uitgegeven waar vraag en aanbod in worden opgenomen.

Eens per maand is er kLETScafé. Daarnaast worden er ook andere bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Bij die gelegenheden kun je netwerken om je waar aan de man of vrouw te brengen of om iemand tegen te komen die precies datgene kan of heeft wat jij zoekt. De data van het kLETScafé en de andere bijeenkomsten staan in de agenda.