Voor wie is LETS Tiel?

LETS is voor iedereen die in ruilhandel geïnteresseerd is. Houd er wel rekening mee dat je tijd moet investeren om de flippen te verdienen die je wilt uitgeven. 

Of je aan de bijeenkomsten zoals kLETScafés wilt deelnemen, is aan jou zelf. 

Aan LETS Tiel nemen ongeveer vijftig mensen deel. Zij zijn afkomstig uit Tiel en de omliggende plaatsen, zoals Ingen, Kerk-Avezaath, Kesteren, Opijnen en Zoelen.